مهمترین گرامر های انگلیسی که باید بلد باشیم

مهمترین گرامر های انگلیسی

30 درصد تخفیف دوره با عضویت در خبرنامه

We don’t spam! Read more in our privacy policy

مهمترین گرامر های انگلیسی که باید بلد باشیم تا انگلیسی را به خوبی صحبت کنیم چی هستند؟ در این مقاله بسیار مهم، ما به شما میگوییم که مهمترین گرامر های انگلیسی چی هستند و در مقالات بعدی آن ها را به شما آموزش میدهیم.

همچنین میتوانید در دوره های آنلاین زبان انگلیسی ما شرکت کنید و زبان خود را تقویت کنید.

چرا گرامر اهمیت بالایی دارد؟

برای جواب دادن به این سوال ابتدا یک مثال میزنم تا خوب آن را متوجه شوید. کلمات و گرامر هردو از اهمیت بسیار بالایی در زبان برخوردار هستند. پس این باور اشتباهای هست که اگر شما لغات خود را افزایش دهید، نیازی به گرامر ندارید. در حقیقت لغات آجر های یک ساختمان هستند و گرامر ملات آن هست که آجر ها را بهم میچسباند. بدون ملات، شما نمیتوانید این آجر ها را استفاده کنید و انتظار داشته باشید که یک ساختمان محکم ساخته باشید.

مهمترین گرامر های انگلیسی، در حقیقت ملات این ساختمان را تشکیل میدهند. شما در آیلتس هم، یک مبنای جداگانه برای دانش گرامری خود دارید که باید در آن نمره بالایی بگیرید.

مهمترین گرامر های انگلیسی:

خب، حالا بریم سر اصل مطلب!

مهمترین گرامر های زبان انگلیسی 39 سرفصل هستند که به توضیح مختصر و اهمیت آن در ادامه میپردازیم. توجه داشته باشید که زیر هر سر فصل اعدادی که گذاشته ایم نشان دهنده این تعداد میباشند:

زمان های انگلیسی : 12 تا زمان داریم (English Tenses)

ما در انگلیسی، 12 زمان داریم که اگر شما بتوانید همه آن ها را درک کنید، میتوانیم بگوییم تقریبا 1/4 از مهمترین گرامرهای انگلیسی را یاد میگیرید.

1. حال ساده (Present Simple):

این زمان برای بیان روتین و کار های روزمره استفاده میشود. در مقالاتی که در آینده انتشار میکنیم، این گرامر را به شما آموزش خواهیم داد.

2. حال استمراری (Present Continuous):

این زمان، برای بیان کاری که همین الان در حال انجام هستید استفاده میشود. البته به جز این استفاده های دیگر نیز دارد که به شما در مقالات آینده میگوییم.

3. حال کامل (Present Perfect):

این زمان برای بیان کاری هست که در طول زندگی، از گذشته تا الان، انجام داده ایم.

4. حال کامل استمراری ( Present Perfect Continuous): 

این زمان برای بیان کاری هست که از گذشته تا الان در حال انجام آن هستیم.

زمان حال به طور کلی دارای مهمترین گرامر های انگلیسی هست که شما باید همه آن ها را بلد باشید.

5. گذشته ساده (Past Simple):

این زمان برای بیان کاری هست که در گذشته انجام دادیم.

6. گذشته استمراری (Past Continuous):

این زمان، یکی مهمترین گرامرهای انگلیسی است که متاسفانه زبان آموزان آن را نادیده میگیرند. این زمان برای بیان کاری هست که در گذشته در یک تایم خاص در حال انجام آن بودید.

7. گذشته کامل (Past Perfect):

گذشته کامل زمانی هست که شما در گذشته دوتا کار را انجام داده اید. گذشته کامل آن کار قبلی را توضیح میدهد. مثلا من دیشب وقتی رسیدم خانه، پدرم رفته بود.

8. گذشته کامل استمراری (Past Perfect Continuous):

این مثل بالا، برای بیان کاری هست که قبل از یک عمل دیگر در حال انجام آن بودیم. مثلا وقتی رسیدم خانه، مادرم از صبح در حال تمیز کردن خانه بود.

9. آینده ساده (Future Simple):

آینده ساده برای بیان کاری هست که در آینده میخواهیم انجام دهیم.

10. آینده استمراری (Future Continuous):

آینده استمراری برای بیان کاری هست که در آینده در حال انجام آن هستیم.

11. آینده کامل (Future Perfect):

آینده کامل برای بیان کاری هست که قبل از یک عملی در آینده انجام میدهیم. مثلا تا سال دیگه که ازدواج کنم، دو تا کتاب خواهم نوشت. یعنی وقتی که ازدواج کردم دوتا کتاب رو تموم کردم.

12. آینده کامل استمراری (Future Perfect Continuous):

این زمان، مثل بالا درباره کاری هست که قبل از یک عمل آینده انجام میدهیم و با این زمان استمرار آن را توضیح میدهیم. مثلا تا سال دیگه من مشغول انجام پروژه خودم هستم.

خب این از 12 تای اول. بریم سراغ بقیه آیتم ها!

افعال Modal:

افعال modal همان افعالی هستند که به ما کمک میکنند تا معنای یک جمله را با یک Function خاص توضیح دهیم. مثلا اجازه بگیریم، به کسی تعارف کنیم  و …..

این افعال به صورت زیر هستند:

13. افعال modal برای بیان توانستن:

کلمات Can و Could برای بیان کاری هست که ما میتوانیم یا میتوانستیم آن را انجام دهیم:

I can swim

I could play basketball

14. افعال Modal برای بیان باید ها و نباید ها:

کلمات Should, must, have to, need to, ought to برای بیان باید ها و نباید ها هستند:

You should not smoke here

You must set your phone on silent mode

15. افعال Modal برای گرفتن اجازه:

کلمات May, Can, Could برای گرفتن اجازه استفاده میشوند:

May I come in?

Can I sit here?

16. افعال Modal برای بیان احتمال:

کلمات May و Might برای بیان احتمال استفاده میشوند:

It might rain today

You may see me there

17. افعال Modal برای بیان آینده:

کلمه Will برای بیان آینده استفاده میشود:

I will call you at 10 pm

18. افعال Modal برای بیان تعارف:

کلمه would برای بیان تعارف معمولا استفاده میشود (نکته: این کلمه استفاده های دیگری هم دارد):

Would you like to have something to drink?

این هم از دومین دسته بندی از مهترین گرامر های انگلیسی. حالا بریم سراغ سومین دسته بندی.

مهمترین گرامر های انگلیسی

جملات شرطی (Conditional Sentences):

این دسته از ساختار ها یکی از مهترین گرامر های انگلیسی هستند. جملات شرطی به طور کلی 4 عدد میباشند. (نکته: جملات شرطی که در اینجا به شما میگوییم فرم ساده هست. ما جملات شرطی ترکیبی هم داریم که شما آن ها را در سطوح پیشرفته میخوانید)

19. جملات شرطی نوع صفر (conditional type 0):

این نوع از جملات شرطی، برای بیان شرطی هست که همیشه اتفاق میافتد. مثلا اگر به آب دما دهیم، آب جوش میاید.

20. جملات شرطی نوع یک (Conditional type 1):

این نوع از جملات شرطی برای بیان شرطی هست که در حال حاضر ممکن و امکان پذیر هست. مثلا اگر من برم به مهمانی به تو خبر خواهم داد.

21. جملات شرطی نوع دو (Conditional Type 2):

این جملات شرطی یکی از مهمترین گرامر های انگلیسی هستند و ما شاید در طول روز زیاد از آنها استفاده کنیم. این جملات برای بیان شرطی است که امکان انجام آن را در حال حاضر نداریم. مثلا اگر من 10 میلیون دلار داشتم، یک خانه بزرگ در نیویورک میخریدم.

22. جملات شرطی نوع سه (conditional type 3):

این مدل از جملات برای شرطی هست که در گذشته اتفاق افتاده و الان تغییر وضعیت غیر ممکن است. مثلا اگر بیشتر پول ذخیره میکردم میتوانستم پارسال آن خانه را بخرم.

این هم از دسته سوم مهمترین گرامر های انگلیسی که باید آن را یاد بگیرید.

از مهمترین گرامر های انگلیسی انواع صفت میباشند:

ما از صفات برای توصیف یک اسم در جمله استفاده میکنیم. صفات به 4 دسته تقسیم میشوند.

23. صفات ساده Adjectives:

این نوع از صفات کلماتی هستند که یک اسم را توصیف ساده میکنند. مثلا یک ماشین خوشگل.

24. صفات برتر (Comparative Adjective):

این صفات برای بیان این هست که چیزی از چیزی بزرگتر و یا کوچک تر و این دسته از صفات هست.

25. صفات برترین (Superlative Adjectives):

این صفات برای بیان چیزی هست که از همه بیشتر است. مثلا بزرگترین کشور دنیا و یا کوچکترین کشور دنیا.

قید ها (Adverbs):

قید ها کاربرد های بسیار زیادی دارند. به طور کلی 5 نوع قید داریم که در اینجا به آن ها اشاره میکنیم.

26. قید های تکرار (advebs of frequency):

قید های تکرار برای بیان تکرار یک عمل استفاده میشوند و مهمترین آن ها به صورت زیر هستند:

 100% Never 0% – rarely / Hardly ever 25% – sometimes 50% – usually / often 75% – always

27. قید های مکان (adverbs of place):

هر کلمه ای که در جمله به مکانی اشاره کند به آن قید مکان میگوییم: home / cafe / و ….

28. قید زمان (adverbs of time):

هر کلمه ای که در جمله به زمانی اشاره کند، قید زمان میگویند: Yesterday / 2 days ago / و ……

29. قید شدت (adverbs of degree):

هر کلمه ای که شدت یک صفت و یا قید دیگر را کم و یا زیاد کند به آن قید شدت میگوییم: Very / a lot / و ……

30. قید حالت (adverbs of manner):

هر کلمه ای که حالت یک فعل را بیان کند قید حالت میگویند: He does his job quickly

نکته: اکثر این قید ها از اضافه کردن ly به یک صفت درست میشوند:

quick + ly = quickly

31 و 32: مصدر با To و اسم مصدر (infinitives and gerunds)

شاید این تنها مبحث گرامری باشد که نیاز دارید تا تعدادی از آن ها را حفظ کنید. مصدر با to و اسم مصدر را میتوانید در لینکی که زیر قرار دادیم مطالعه کنید و آن ها را یاد بگیرید:

British Council Infinitives

Gerunds Perfect English Grammar

 

ساختار جمله (sentence structure, different types of clauses):

خب شاید فکر کنید که ساختار جمله باید اولین چیزی باشد که یاد میگیرید، اما باید بدانید که در این مرحله بعد از مطالعه کلی مباحث گرامری و درگیری با زبان، حالا میتوانیم وارد این مبحث شویم که در کتاب های آموزشی معمولا در سطوح بالا بررسی میشوند.

33. Main Clauses:

Clause در فارسی دقیقا معادل خاصی ندارند ولی میتوانیم آن ها را جمله واره در نظر بگیریم زیرا این ها هر کدام یک جمله هستند که با یکدیگر ادغام میشوند.

main clause ها یک جمله هستند که دیگر اجزای جمله به آن ها وابسته هستند. به مثال زیر دقت کنید:

من هر روز که میرم به خانه یک پیتزا میخرم چون دخترم عاشق پیتزاست. 

در این جمله قسمت آبی رنگ یک جمله کامل هست که به تنهایی مستقل میباشد. ولی جمله دوم که از “چون” شروع میشود یک جمله وابسته هست. فقط کافیست دستتان را روی قسمت آبی بزارید تا متوجه شوید:

34. Relative Clauses:

نام دیگر این جملات Adjective Clause ها هستند که بوسیله آن ها ما یک اسم درون جمله را توصیف میکنیم:

I met that teacher who was giving a lecture the other day

35. Subordinate Clauses:

این ها قسمتی از جمله هستند که به Main Clause وابسته هستند.

I buy pizza every time I’m going home because my daughter loves pizza.

36. Noun Clauses:

اینها به جای یک اسم در جمله میایند:

جمله اصلی: I don’t understand his words

جمله که noun clause دارد: I don’t understand what he is saying

37. Adverb Clauses:

این نوع از Clause ها، شما باید قسمتی از جمله خود را در نقش یک قید بیاورید. مثال:

جمله اصلی: he came at 12 pm

جمله ای که در آن Adverb Clause وجود دارد: He came while I was doing my homework

این هم یکی دیگر از مهمترین گرامر های انگلیسی که باید بدانید.

نقل قول (Reported Speech):

ما به طور کلی دو نوع نقل قول داریم، نقل قول مستقیم (direct speech) و (indirect speech)

38. Direct Speech:

در این مدل از نقل قول جمله را مستقیما بیان میکنیم. مثلا علی گفته : I was late و من بعدا به یکی دیگه میگویم علی گفت I was late. اینجا ضمیر I علی میباشد.

39. Indirect Speech:

در این مدل از نقل قول، ما ساختار جمله را تغییر میدهیم. به مثال های پایین دقت کنید:

Ali: I play basketball on Fridays –> Ali said he played basketball on Fridays

Ali: I played basketball on Friday –> Ali said that he had played basketball on Friday

همانطور که میبینید، ما ساختار را تغییر میدهیم. در این مدل از نقل قول، ما فقط یک زمان عقب تر بر میگردیم تا حرف کسی را نقل قول کنیم.

چگونه مهمترین گرامر های انگلیسی را یاد بگیریم؟

خب دوستان عزیز، این مهمترین گرامر های انگلیسی بود. البته باید بگویم که گرامر های بیشتری وجود دارد اما اگر شما تنها این 39 آیتم را به خوبی مسلط شوید، به راحتی و به صورت روان انگلیسی را صحبت میکنید. همچنین این 39 آیتم گرامر به شما کمک میکنند تا درک مطلب خود را افزایش دهید.

پس از همین الان یک برنامه ریزی خوب داشته باشید و شروع به یادگیری آنها کنید.

فهرست مطالب

مطالب مرتبط

30 درصد تخفیف دوره با عضویت در خبرنامه

We don’t spam! Read more in our privacy policy

دیدگاهتان را بنویسید